STYRELSE FÖR ARBETSÅRET 2020-2021
 

President

Mats Björklund

Vice president

Jan Lundin

Direktor

Thomas Neck

Sekreterare

Lars Göran Andersson

Kassör

Jan Därnemyr

Klubbmästare

Gunnar Häggblom / Leif Niord

Tail Twister

Tage Brolin  

Past president

Ann-Christine Nyman

Medlemsordförande

Jan Lundin  

Revisorer-ordinarie

Kent Larsson (extern)
Gunnar Häggblom
Revisorer-supplianter Jörgen Njord (extern)
Håkan Andersson

Klubbmöten
2020
: 14/9, 12/10, 9/11, 14/12
2021:
11/1, 8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 14/6

Styrelsemöten
2020: 7/9, 5/10, 2/11, 7/12
2021:
4/1, 1/2, 1/3, 6/4(tis), 3/5, 7/6


Möteslokal:
Lionsgården, Östtorp, Bäreberg


Vänortsklubbar:
Lions Club Sarpsborg, Norge
Lions Club Törva, Estland

KONTAKTPERSONER
 

Sarpsborg
Östen Byström

0703-521154

 

Törva
Tage Brolin

0703-281333  
Lionsgården:
 
Gunnar Häggblom

0705-442080

   
HJÄLP LIONS HJÄLPA

Hjälp lämnas ofta till människor och organisationer i den egna kommunen, behövande familjer, handikappade, sjuka, ungdomsaktiviteter m.m. I övriga Sverige är Cancerfond Väst en viktig bidragsmottagare. En del av hjälpen går även ut över landets gränser. Det kan gälla flyktingshjälp, katastrofhjälp, barnhem i Rumänien och på Sri Lanka m.m.

Nossebro Lions största insamlingsaktiviteter är julmarknaden med luciafirandet samt loppmarknaden i maj.

Stöd gärna vår verksamhet genom att sätta in ett bidrag på vårt
bankgironr. 452-1969