STYRELSE FÖR ARBETSÅRET 2022-2023
 

President

Östen Byström

Vice president

Karl Ove Reimer

Direktor

Thomas Neck

Sekreterare

Lars Göran Andersson

Kassör

Jan Därnemyr

Ledamot

Sven-Åke Svensson

Klubbmästare

Mats Björklund

Tail Twister

Tage Brolin

Past president

Jan Lundin

Medlemsordförande

Jan Lundin
Revisorer-ordinarie Kent Larsson (extern)
Gunnar Häggblom
Revisorer-supplianter Jörgen Njord (extern)
Håkan Andersson

Klubbmöten
2022
: 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
2023:
9/1, 13/2, 13/3, 11/4(tis), 8/5, 12/6

Styrelsemöten
2022: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12
2023:
2/1, 6/2, 6/3, 3/4, 2/5(tis), 5/6


Möteslokal:
Lionsgården, Östtorp, Bäreberg


Vänortsklubbar:
Lions Club Sarpsborg, Norge
Lions Club Törva, Estland

KONTAKTPERSONER
 

Sarpsborg
Östen Byström

0703-521154, osten.by@telia.com

 

Törva
Tage Brolin

0703-281333, frammestad@tagebrolin.se  
Lionsgården:
 
Gunnar Häggblom

0705-442080, gunnhag@hotmail.com

   
HJÄLP LIONS HJÄLPA

Hjälp lämnas ofta till människor och organisationer i den egna kommunen, behövande familjer, handikappade, sjuka, ungdomsaktiviteter m.m. I övriga Sverige är Cancerfond Väst en viktig bidragsmottagare. En del av hjälpen går även ut över landets gränser. Det kan gälla flyktingshjälp, katastrofhjälp, barnhem i Rumänien och på Sri Lanka m.m.

Nossebro Lions största insamlingsaktiviteter är julmarknaden med luciafirandet samt loppmarknaden i maj.

Stöd gärna vår verksamhet genom att sätta in ett bidrag på vårt
bankgironr. 452-1969