STYRELSE FÖR ARBETSÅRET 2023-2024
 

President

Karl Ove Reimer

Vice president

Lars Kälström

Direktor

Ann-Christine Nyman

Sekreterare

Lars Göran Andersson

Kassör

Jan Därnemyr

Ledamot

Sven-Åke Svensson

Klubbmästare

Mats Björklund

Tail Twister

Tage Brolin

Past president

Östen Byström

Medlemsordförande

Jan Lundin
Revisorer-ordinarie Kent Larsson (extern)
Gunnar Häggblom (intern)
Revisorer-supplianter Jörgen Njord (extern)
Sven-Åke Svensson (intern)


Vänortsklubbar:
Lions Club Sarpsborg, Norge
Lions Club Törva, Estland

KONTAKTPERSONER
 

Sarpsborg
Östen Byström

0703-521154, osten.by@telia.com

 

Törva
Tage Brolin

0703-281333, frammestad@tagebrolin.se  
Lionsgården:
 
Gunnar Häggblom

0705-442080, gunnhag@hotmail.com

   
HJÄLP LIONS HJÄLPA

Hjälp lämnas ofta till människor och organisationer i den egna kommunen, behövande familjer, handikappade, sjuka, ungdomsorganisationer m.m. I övriga Sverige är Cancerfond Väst och Barndiabetesfonden viktiga bidragsmottagare. En del av hjälpen går även ut över landets gränser. Det kan gälla flyktingshjälp, katastrofhjälp till Ukraina och Turkiet, barnhem i Rumänien och på Sri Lanka.

Nossebro Lions största insamlingsaktiviteter är julmarknaden med luciafirandet samt loppmarknaden i maj och loppmarknaderna i Grästorp.

Stöd gärna vår verksamhet genom att sätta in ett bidrag på vårt
bankgironr. 452-1969