KOMMITTÉER ARBETSÅRET 2022-2023

Aktivitetskommittén Lars-Göran Andersson, Gunnar Häggblom, Karl-Ove Reimer, Leif Niord, Jan Därnemyr, Östen Byström
Luciakommittén Ann-Christine Nyman, Thomas Neck, Sven Börjeson, Östen Byström, Lena Byström, Mats Björklund, Roland Löfgren
Julmarknadskommittén Peter Johansson Thomas Neck, Göran Smith, Kent Hallin, Lars Björk, Håkan Andersson, Lars-Göran Andersson, Sven-Arne Karlberg, Ann-Christine Nyman, Sven-Åke Svensson, Börje Henningsson
Loppmarknadskommittén Lars Kälström, Lars Björk,Sven-Åke Svensson(Lionsmagasinet), Åke Spetz, Tage Brolin, Sven Börjesson, Karl-Ove Reimer, Gunnar Häggblom, Roland Löfgren, Håkan Andersson, Stig Dahlqvist, Peter Johansson, Göran Smith, Börje Henningsson, Lennart Svantesson
Medlemskommittén
(Medlemsvård och Framtid)
Jan Lundin, Mats Björklund, Ann-Christine Nyman, Jan Därnemyr,Thomas Neck
LCIF koordinator Leif Niord
Vänortskommittén Tage Brolin, Östen Byström, Bengt Alin
Bild, Arkiv, Information,PR, Hemsida och Facebook

Jan Därnemyr, Tage Brolin

Lionsgården Gunnar Häggblom, Roland Löfgren, Peter Johansson
Valberedning Karl-Ove Reimer, Östen Byström, Jan Lundin