nnnnnnnnnVERKSAMHET

Bakgrund:
Lions Club Nossebro bildades 1958. Under de 65år vi varit verksamma har vi via vår hjälpverksamhet förmedlat gåvor och bidrag på ca. 6,6 miljoner kronor. Pengarna har gått till hjälpbehov lokalt inom kommunen, inom Sverige och internationellt.


För den som är intresserad av klubbens historia går det att läsa Hilding Ribbings utmärkta halvsekelsummering från 50 årsjubileet 2008 (Klicka här).

De senaste 17åren har vi genom vår hjälpverksamhet årligen förmedlat mellan 120.000kr till 250.000kr.
Exempel på vart hjälpen gått de senaste 19
åren (Klicka här).


Finansieringen har till största delen skett genom intäkter från våra årliga jul- och loppmarknader. Fr.o.m 2020 ansvarar vi även för Lions Loppmarknad i Grästorp. Vi sponsras också av det lokala näringslivet via den reklampelare som står på infarten till Nossebro.
För närvarande har vi 30 medlemmar som alla jobbar ideellt. Alla intäkter går oavkortat till hjälpverksamheten. Övriga kostnader som administration, resor m.m. bekostas via medlemmarnas årliga medlemsavgift. Lionsgården finansieras genom arrendeavgifter, avverkning av skog och uthyrning av lokaler och möbler. Reparation och underhåll av fastigheten genomförs ideellt av medlemmarna.

______________________________________________________________________________________

Årligen återkommande aktiviteter är;

  • Loppmarknad i maj - Nossebro
  • Månatlig loppmarknad i Lionsmagasinet - Grästorp - första lördagen i månaden, om det inte ställs in på grund av väder eller brist på loppgods.
  • Julmarknad i december
  • Essungabygdens Lucia i december tillsammans med Svenska kyrkan i Essunga
  • Väggalmanacka till alla över 70 år i kommunen

NÄSTA LOPPMARKNAD I NOSSEBRO 2024
LÖRDAGEN 4/5 Kl. 9:00-13:00

Du kan när du vill under året skänka saker till vårt loppis, kontakta loppmarknadsansvarig eller annan Lions-medlem
Luciakröning i EssungDu kan nä

LIONS LOPPMARKNAD I GRÄSTORP (LIONSMAGASINET)
ccccccccccFÖRSTA LÖRDAGEN I MÅNADEN KL. 9:00-12:00.u vill under året skänka saker till vårt loppis, ko/11, kl 18:00

Tänk på att intäkterna från försäljningen går till välgörande ändamål.

Loppmarknadskommittén


Roland Löfgren
0766-282225 eller roland.lofgren@outlook.com


Gunnar Häggblom
0705-442080 eller gunnhag@hotmail.com,

Sven-Åke Svensson - Lionsmagasinet i Grästorp
0708-311786 eller sven.ake.svensson1945@gmail.com

 


NÄSTA JULMARKNAD 2023
Lördag 9/12
Kl. 9:00-13:00

Loppgods mottages på Lions

Tänk på att intäkterna från försäljningen går till
välgörande ändamål.

Julmarknadskommittén

Peter Johansson
0706-253836
eller peter_sailor@hotmail.com

Thomas Neck
0705-110009
eller thomas.neck51@gmail.com

Luciakommittén

Ann-Christine Nyman
0707-334496 eller anki.nyman48@gmail.com


Thomas Neck
0705-110009
eller thomas.neck51@gmail.com

 

 

LIONS HAR TRE SKILDA KASSOR

Aktivitetskassan innehåller de medel som samlas in vid de årliga lopp- respektive julmarknaderna, lotterier m.m. Ur denna kassa bekostas hjälpverksamheten. Allt arbete utförs ideellt av medlemmarna.
Bankgiro; 452-1969, Swish 123 237 7539

Klubbkassan får sina medel genom medlemsavgifter. Ur denna kassa betalas administration och avgifter till Lion International och Lion Sverige.
Bankgiro; 5471-3748, Swish 123 362 2925

Lionsgården får sina medel genom arrenden, hyresintäkter och uthyrning av lokal/möbler. Ur denna kassa betalas drift, underhåll och försäkringar. Arbetet på gården utförs till största delen ideellt av medlemmarna.
Bankgiro; 5517-1524