nnnnnnnnnVERKSAMHET

Bakgrund:
Lions Club Nossebro bildades 1958. Under de 62 år vi varit verksamma har vi via vår hjälpverksamhet förmedlat gåvor och bidrag på ca. 6,0, miljoner kronor. Pengarna har gått till hjälpbehov lokalt inom kommunen, inom Sverige och internationellt.


För den som är intresserad av klubbens historia går det att läsa Hilding Ribbings utmärkta halvsekelsummering från 50 årsjubileet 2008 (Klicka här).

De senaste 15 åren har vi genom vår hjälpverksamhet årligen förmedlat mellan 120.000kr till 250.000kr.
Exempel på vart hjälpen gått de senaste 15
åren (Klicka här).


Finansieringen har till största delen skett genom intäkter från våra årliga jul- och loppmarknader. Vi sponsras också av det lokala näringslivet via den reklampelare som står på infarten till Nossebro.
För närvarande har vi 31 medlemmar som alla jobbar ideellt. Alla intäkter går oavkortat till hjälpverksamheten. Övriga kostnader som administration, resor m.m. bekostas via medlemmarnas årliga medlemsavgift. Lionsgården finansieras genom arrendeavgifter, avverkning av skog och uthyrning av lokaler och möbler. Reparation och underhåll av fastigheten genomförs ideellt av medlemmarna.

______________________________________________________________________________________

Årligen återkommande aktiviteter är;

  • Loppmarknad i Maj

    Julmarknad i December

    Luciakröning i December

  • Väggalmanacka till alla över 70 år i kommunen

NÄSTA LOPPMARKNAD 2021
LÖRDAGEN 8/5 Kl. 9:00-13:00

Du kan när du vill under året skänka saker till vårt loppis, kontakta loppmarknadsansvarig eller annan Lions-medlem Alla gåvor är värdefulla !! 
Luciakröning i EssungDu kan när du vill under året skänka saker till vårt loppis, kontakta loppmarknadsansvarig eller annan Lions-medlem Alla gåvor är värdefulla !!a kyrka lördag 3/12 kl 16.00.

Kortege med Luciakandidater och tomteparad
Fredag 25/11, kl 18:00

Tänk på att intäkterna från försäljningen går till välgörande ändamål.

Loppmarknadskommittén

Lennart Svantesson
0703-723574 eller l.svantesson54@gmail.com

Lars Kälström
0705-157013 eller info@kalstroms.se


Lars Björk
0708-799111 eller lars@alpmarkteknik.se


NÄSTA JULMARKNAD 2020
Julmarknad lördag 5/12 inställd p.g.a. pandemin
 

Julgranar, Kärvar och Enriskransar
kommer dock att finnas till försäljning på
Fontäntorget fr.o.m.
Lördag 5/12 kl 09.00

Loppgods mottages på Lionsgården vid följande tider:
- Lördag 13/4, kl 10-12
- Lördag 20/4, kl 10-12
- Lördag 27/4, kl 10-12
OBS! Vi bjuder på fika.


Tänk på att intäkterna från försäljningen går till
välgörande ändamål.

Julmarknadskommittén

Jan Lundin
0708-212301
eller janlundin@msn.com

Peter Johansson
0706-253836
eller peter_sailor@hotmail.com

 

Luciakommittén

Gunilla Carlsson
0706-624250
eller seth.gunilla@telia.com

Ann-Christine Nyman
0707-334496 eller anki.nyman48@gmail.com

 

 

LIONS HAR TRE SKILDA KASSOR

Aktivitetskassan innehåller de medel som samlas in vid de årliga lopp- respektive julmarknaderna, lotterier m.m. Ur denna kassa bekostas hjälpverksamheten. Allt arbete utförs ideellt av medlemmarna.
Bankgiro; 452-1969, Swish 123 237 7539

Klubbkassan får sina medel genom medlemsavgifter. Ur denna kassa betalas administration och avgifter till Lion International och Lion Sverige.
Bankgiro; 5471-3748, Swish 123 362 2925

Lionsgården får sina medel genom arrenden, hyresintäkter och uthyrning av lokal/möbler. Ur denna kassa betalas drift, underhåll och försäkringar. Arbetet på gården utförs till största delen ideellt av medlemmarna.
Bankgiro; 5517-1524

Organisationsnummer: 868401-0716